Menu Sluiten

Privacybeleid Teamspirit And Dogs

Privacy regelement Teamspirit And Dogs

Op het moment dat u zich bij mij aanmeld voor een lessen of voor hondenbegeleiding deelt u persoonsgegevens met mij. Ik vind het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom heb ik in deze verklaring voor u uiteengezet waarom ik uw persoonsgegevens nodig heb, hoe ik ermee omga en welke rechten u heeft. 

Teamspirit And Dogs is een eenmanszaak. Ik ben de enige die toegang heeft tot uw gegevens. Ik houd mij aan mijn geheimhoudingsplicht.  Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan mij: info@teamspiritanddogs.nl 

Waarom Teamspirit And Dogs uw  gegevens nodig heeft.

Teamspirit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om producten, zoals vers vlees, honden snacks, supplementen en of hersenwerk aan u te kunnen leveren.
  • Om diensten aan u te kunnen leveren in de vorm van hondenbegeleiding of gedrags-ondersteuning voor uw hond.
  • Om u te kunnen bellen, whatsappen, of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren of om te kunnen overleggen.
  • Voor het afhandelen van uw betaling.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is steeds gebaseerd op een overeenkomst tussen u en Teamspirit And Dogs en/of op basis van toestemming.

Persoonsgegevens die Teamspirit And Dogs verwerkt :

 De categorieën van persoonsgegevens die ik verwerk zijn:
–              Voor- en achternaam
–              Adresgegevens

–              Telefoonnummer
–              E-mailadres

Indien hondenbegeleiding:
–              Naam, ras en geboortedatum van uw hond(en)

In het geval van begeleiding bij hondengedrag kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn dat ik iets meer informatie krijg over de gezondheid van uzelf of de hond. Ik probeer deze gezondheidsinformatie tot een minimum te beperken en ik leg deze informatie per definitie niet vast. Voor het overige worden geen bijzondere persoonsgegevens verzameld of vastgelegd.

Het bewaren van gegevens

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Regelmatig maak ik een back-up van mijn bestanden op een externe harde schijf. 

Alle gegevens m.b.t. volgen van lessen of hondengedragsbegeleiding die ik tijdens het traject heb verzameld en vastgelegd worden na beëindiging van het traject uit het dossier verwijderd en vernietigd. De financiële administratie bewaar ik voor maximaal 7 jaar. Dat is een wettelijke verplichting.

 Delen met anderen

Teamspirit And Dogs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Teamspirit And Dogs verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Websitebezoek

Op de website van Teamspirit And Dogs worden geen bezoekgegevens geregistreerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Stuur een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar: info@teamspiritanddogs.nl 

Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Teamspirit And Dogs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Teamspirit And Dogs verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met mij op via info@teamspiritanddogs.nl

Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden gepubliceerd op mijn website: www.teamspiritanddogs.nl